Analisa WlaAnalisa Global Oregon
================
POLA SERANG BESAR KECIL bb

0040 = zoooonk
4718 = 3 posisi
4101 = zoooonk
2098 = zoooonk
8227 = 2 posisi
0017 = zoooonk
8971 = zoooonk
1762 = 2 posisi
6244 = zoooonk
0820 = 2 posisi

1. POLA SERANG (BESAR-KECIL) + (KECIL-BESAR) = 50 LINE

POLA SERANG BESAR-BESAR vs KECIL-KECIL bb

0040 = 3 posisi
4718 = zoooonk
4101 = 3 posisi
2098 = 2 posisi
8227 = zoooonk
0017 = 2 posisi
8971 = 2 posisi
1762 = zoooonk
6244 = 2 posisi
0820 = zoooonk

2. POLA SERANG (BESAR BESAR) + (KECIL-KECIL) = 50 LINE

POLA SERANG GENAP-GENAP vs GANJIL-GANJIL bb

0040 = 3 posisi
4718 = zoooonk
4101 = zoooonk
2098 = zoooonk
8227 = 2 posisi
0017 = 2 posisi
8971 = 2 posisi
1762 = 2 posisi
6244 = 3 posisi
0820 = 3 posisi

3. POLA SERANG (GENAP-GENAP) + (GANJIL-GANJIL) = 50 LINE

POLA SERANG GENAP-GANJIL vs GANJIL-GENAP bb

0040 = zoooonk
4718 = 2 posisi
4101 = 3 posisi
2098 = 2 posisi
8227 = zoooonk
0017 = zoooonk
8971 = zoooonk
1762 = zoooonk
6244 = zoooonk
0820 = zoooonk

4. POLA SERANG (GENAP-GANJIL) + (GANJIL-GENAP) = 50 LINE