Analisa WlaAnalisa Global Oregon
================
POLA SERANG BESAR KECIL bb

1290 = 2 posisi
2773 = 2 posisi
6361 = 3 posisi
0827 = 3 posisi
1861 = 2 posisi
5891 = zoooonk
8553 = zoooonk
4473 = 2 posisi
9288 = 2 posisi
1908 = 3 posisi

1. POLA SERANG (BESAR-KECIL) + (KECIL-BESAR) = 50 LINE

POLA SERANG BESAR-BESAR vs KECIL-KECIL bb

1290 = zoooonk
2773 = zoooonk
6361 = zoooonk
0827 = zoooonk
1861 = zoooonk
5891 = 2 posisi
8553 = 2 posisi
4473 = zoooonk
9288 = zoooonk
1908 = zoooonk

2. POLA SERANG (BESAR BESAR) + (KECIL-KECIL) = 50 LINE

POLA SERANG GENAP-GENAP vs GANJIL-GANJIL bb

1290 = zoooonk
2773 = 2 posisi
6361 = zoooonk
0827 = 2 posisi
1861 = zoooonk
5891 = zoooonk
8553 = 2 posisi
4473 = 2 posisi
9288 = 2 posisi
1908 = 2 posisi

3. POLA SERANG (GENAP-GENAP) + (GANJIL-GANJIL) = 50 LINE

POLA SERANG GENAP-GANJIL vs GANJIL-GENAP bb

1290 = 3 posisi
2773 = zoooonk
6361 = 3 posisi
0827 = zoooonk
1861 = 2 posisi
5891 = 2 posisi
8553 = zoooonk
4473 = zoooonk
9288 = zoooonk
1908 = zoooonk

4. POLA SERANG (GENAP-GANJIL) + (GANJIL-GENAP) = 50 LINE